Publications HAL de MOLLARD de la structure 1402;40366